Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/3/2017)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/3/2017)

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2018 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2017.