Komu i na jakich zasadach przysługują usługi opiekuńcze?

Komu i na jakich zasadach przysługują usługi opiekuńcze?


Osoby uprawnione

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Co obejmują usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

?     zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np. dokonywanie zakupów i rozliczanie wydatków, przynoszenie usługobiorcy posiłków z punktu Żywieniowego, 
przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety zaleconej przez lekarza, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie usługobiorcy, zmycie naczyń po posiłku, wychodzenie  na spacer, bieżące sprzątanie mieszkania, a w szczególności ścieranie kurzu, odkurzanie całej powierzchni mieszkania, mycie zlewu, wanny, brodzika, sedesu w łazience, zlewozmywaka w kuchni, umycie podłogi w łazience i kuchni, przy użyciu środków czystości usługobiorcy ,utrzymanie czystości sprzętu sanitarnego (miednicy, kaczki, basenu, nocnika),wynoszenie śmieci itp.

?   opiekę higieniczną np. ogólne mycie usługobiorcy, mycie głowy, kąpanie, czesanie, golenie, obcinanie paznokci, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów, i układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy ubieraniu, słanie łóżka itp..

?     zaleconą przez lekarza pielęgnację np. mierzenie temperatury ciała, rozkładanie leków, podawanie leków drogą doustną, doodbytniczą, wziewną (inhalacje) lub przez skórę (wcieranie), oklepywanie, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, stosowanie okładów i kompresów, zmiana opatrunków,

?     w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to szczególny rodzaj usług dostosowany do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te są świadczone przez specjalistów, np. pielęgniarki, rehabilitantów.

Jak uzyskać taką pomoc

O pomoc w formie  usług opiekuńczych  należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.  Wniosek o przyznanie pomocy  może złożyć każdy, kto ma informację o osobie wymagającej pomocy. Usługi opiekuńcze przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby wymagającej pomocy.

Odpłatność

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego lub jest równy kryterium dochodowemu, określonemu w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późniejszymi zmianami), zwanemu dalej kryterium dochodowym.

Osoby nie spełniające powyższych warunków ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od dochodu i  na zasadach ustalonych przez władze gminy w drodze uchwały. Uchwała taka powinna być udostępniona w sekretariacie gminy, w ośrodku pomocy społecznej  oraz  w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.