Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2014)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2014)

dot.: Realizacja usług specjalistycznych dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci z niesprawnością intelektualną dla klientów OPS Praga Północ w okresie od 01-12-2014 do 31-12-2014 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2014


– zamówienie uzupełniające przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego numer sprawy OPS/ZP/10/2013 zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia