Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/3/2018)

Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2019 roku Numer sprawy: OPS/ZP/3/2018.

Postępowanie prowadzone jest w jako zamówienie na usługi społeczne o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art.138g. ust. 1 pkt. 1)  Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 138o. Prawa zamówień publicznych.