Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (OPS/ZP/2/2018)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa zadania: Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ w 2019 roku Numer sprawy: OPS/ZP/2/2018.