Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OPS/ZP/1/2019)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 750.000 euro, określonego w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2020 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2019.