Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne (OPS/ZP/1/2020)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 750.000 euro, określonego w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2021 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2020

 

 

Dokumentacja w formacie ZIP:________
                   - OPS-ZP-1-2020-cz1.zip
                   - OPS-ZP-1-2020-cz2.zip
                   - OPS-ZP-1-2020-cz3.zip