Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (OPS/ZP/1/2020)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 750.000 euro, określonego w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 Nazwa zadania: Przygotowanie i wydanie oraz dostarczenie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w 2021 roku Numer sprawy: OPS/ZP/1/2020

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (uniwaznienie postępowania.pdf)Unieważnienie postępowania[Unieważnienie postępowania]186 Kb